Berretto-Italiano

 

Adderwortel 16

3453 VG De Meern

T 06 36 03 78 86

E:  info@berretto-Italiano.nl

 

Algemene voorwaarden

 

Inleiding

Hieronder vind u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

 

Algemeen

  • Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich, zonder voorbehoud, akkoord met de Algemene Voorwaarden
  • De verkoop komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Berretto-Italiano en de bevestiging via e-mail

 

Identiteit

Berretto-Italiano, gevestigd in De Meern en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 84908858  handelend onder Handelsonderneming WIEVER

BTW nummer NL004038119B89

Telefoonnummer +31 6 36037886

E-mailadres: info@berretto-Italiano.nl

 

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn vermeldt in euro’s, altijd inclusief BTW maar excl. Verzending

Alle vermelden prijzen van de inlog B2B pagina zijn altijd exclusief BTW en excl. Verzending

Handelsonderneming WIEVER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur) afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Betaling

Klant dient betalingen te doen aan Berretto-Italiano volgens de in bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Berretto-Italiano is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

De online betalingen gebeuren in een veilige betaalomgeving genaamd Mollie of PayPal.

 

Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering wordt uitgevoerd door PostNL en u ontvangt via de mail een Track en Trace code. Levertijd varieert maar zullen er alles aan doen om uw pakket  2 a 3 werkdagen geleverd te krijgen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de leveringstermijn na overdracht aan de bezorgdienst.

Eventuele geopende of beschadigde verpakking kunt u zich wenden tot PostNL

 

Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Berretto-Italiano worden gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties of en bezorging van de bestelling.

 

Herroepingsrecht

1: De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.                                               De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping+ of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het aangekochte product terug,                                         De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk.